Since 2003
Lượt truy cập: 1834683
Đang trực tuyến: 9
TIN TỨC TỔNG HỢP

Nhị Vị Thánh Vương - Hai Bà Trưng (Kì 5) - Dấu tích khởi nghĩa Hai Bà Trưng trên đất Lĩnh Nam xưa (hết)

 

Nhị Vị Thánh Vương - Hai Bà Trưng (Kì 5) - Dấu tích khởi nghĩa Hai Bà Trưng trên đất Lĩnh Nam xưa (hết)Vào thời Hai Bà Trưng, nước ta có tên gọi là Lĩnh Nam, biên giới phía bắc lên tận tới Hồ Động Đình (phía bắc thành phố Hồ Nam thuộc Trung Quốc). Ngày nay vẫn còn đó rất nhiều miếu thờ Hai Bà Trưng cùng các tướng của mình ở vùng đất Trung Quốc thuộc Lĩnh Nam xưa kia.
Đền Động Đình 
 

Tại thư viện bảo tồn di tích cổ ở tỉnh Hồ Nam có ghi chép trận đánh hồ Động Đình như sau:“Quang Vũ nhà Hán sai Phục ba tướng quân Tân tức hầu Mã Viện. Long nhượng tướng quân Thận hầu Lưu Long đem quân dẹp giặc. Vua Bà sai nữ tướng Phật Nguyệt tổng trấn hồ Ðộng đình. Mã Viện, Lưu Long bị bại. Vua Quang Vũ truyền Nhị thập bát tú nghênh chiến, cũng bị bại. Nữ vương Phật Nguyệt phép tắc vô cùng, một tay nhổ núi Nga mi, một tay nhổ núi Thái sơn, đánh quân Hán chết, xác lấp sông Trường giang, hồ Ðộng đình, oán khí bốc lên tới trời”. Hiện nay di tích về nữ tướng Phật Nguyệt có rất nhiều ở thành phố Trường Sa (thủ phủ tỉnh Hồ Nam) và trong dãy núi Ngũ Lĩnh.

 Bản đồ thể hiện dãy núi Ngủ Lĩnh

Núi ngũ lĩnh có 5 dãy núi, trong đó có núi Quế Dương, ở khu vực gần bờ Tương Giang của núi này có “Thiên Đài”, đây là nơi xưa kia Đế Minh phân chia cương thổ, phía bắc sông Dương Tử do Đế Nghi cai quản, phía nam sông Dương Tử thuộc về người Việt do Lộc Tục (tức Kinh Dương Vương) cai quản.

   
Đền Động Đình 
 Khi quân Lĩnh Nam rút khỏi Hồ Động Đình, tướng quân Đào Hiển Hiệu được lệnh chỉ huy 1.000 quân cầm chân quân Hán của phó tướng Lưu Long tại Thiên Đài để đại quân rút đi, sau đó sẽ rút quân theo sau.
Nhưng đến Thiên Đài, nhận thấy nơi đấy có có miếu thờ quốc tổ, quốc mẫu, tướng quân Đào Hiển Hiệu không cam lòng rút đi, ông đã cùng 1.000 binh sĩ quyết chiến đến hơi thở cuối cùng để rồi nằm lại mãi mãi nơi đây cùng quốc tổ, quốc mẫu, khiến mấy vạn quân Hán phải tử trận mới vượt qua được nơi đây.
 
 Đỉnh hương có hình mặt người
Tại Thiên Đài ngày nay còn miếu thờ tướng quân Đào Hiển Hiệu với đôi câu đối:

Nhất kiếm Nam-hồ kinh Vũ-đế

Thiên đao Bắc-lĩnh trấn Lưu Long
 “Nam Hồ” tức chỉ Hồ Động Đình, “Vũ Đế” tức vua Hán Quang Vũ, “thiên đao” chỉ 1.000 tay đao tức 1.000 binh sĩ của Đào Hiển Hiệu.
 Tại cửa Thẩm Giang chảy vào Hồ Động Đình có miếu thờ nữ tướng Trần Thiếu Lan. Sử Việt ghi nhận nhiều sứ thần đi qua đây đều tế lễ nữ tướng này.
 Sách Lĩnh Nam Chích Quái

Tứ Xuyên

Khi đến bến Bồ Lăng thuộc huyện Bồ Lăng, tỉnh Tứ Xuyên, giáo sư Trần Đại Sỹ được Sở Du lịch hướng dẫn đến miếu thờ 3 vị tướng của Vua Bà, nhưng họ không biết cụ thể 3 vị tướng này là ai.

Miếu thờ có rất nhiều câu đối, nhưng thời cách mạng văn hóa đã hủy rất nhiều, đến nay chỉ còn lại 3 câu đối. Phía trước cửa miếu có câu đối rằng:

Khẳng khái, phù Trưng, thời bất lợi,
Ðoạn trường, trục Ðịnh, tiết can vân.

Nghĩa là:

Khẳng khái phù vua Trưng, ngặt thời của Ngài không lâu.
Ðuổi được Tô Ðịnh, nhưng đau lòng thay, phải tự tận, khí tiết ngút từng mây.

Phía trong miếu có câu đối:

Giang thượng tam anh phù nữ chúa,
Bồ Lăng bách tộc khốc thần trung.

Nghĩa là:

Trên sông Trường giang, ba vị anh hùng phò tá nữ chúa.
Tại bến Bồ lăng, trăm họ khóc cho các vị thần trung thành

Chiến công cùng những trận đánh của các tướng của Hai Bà Trưng như trận Hồ Động Đình, trận Hợp Phố, trận đánh vùng biển Nam Hải đều được ghi trong sử sách và nổi tiếng đến tận thời nhà Trần.

Đến năm 1407, sau khi đánh bại nhà Hồ, tướng nhà Minh là Trương Phụ cho đốt nhiều nguồn sử liệu, các sách quý bị lấy hết chở về thành Nam Kinh.

 Tranh Điêu Khắc: Vua Lạc Long Quân và 100 con

Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 12 năm 1937 quân Nhật chiếm được thành Nam Kinh, nhiều tài liệu và sách quý bị lấy đi về mang về Nhật Bản, trong đó có cả các sách sử khi xưa của người Việt.

Đền Thờ Vua Lạc Long Quân

 

Cuốn sử Việt ngày nay là “Đại Việt sử ký toàn thư” được viết vào thế kỷ 17, bên cạnh nguồn chính thống còn lưu lại, phải dựa vào dân gian truyền miệng, một số dã sử, cũng như sử Trung Quốc, vì thế mà những chiến công oai hùng thời Lĩnh Nam đã không được ghi chép lại.

Sử Trung Quốc còn ghi chép lại lời buộc tội Mã Viện của Phò mã Lương Tùng tâu lên vua Quang Vũ: “Trận Động Đình hồ bị Phật Nguyệt đánh tan ba mươi vạn quân. Trận Nam Hải bị Thánh Thiên giết bốn mươi vạn. Phụ hoàng sai y đánh Lĩnh Nam, làm thiệt bốn mươi vạn quân, các đại tướng danh tiếng Phùng Đức, Sầm Anh, Liêu Đông Tứ Vương chết.”

Lời tâu của Phò mã Lương Tùng phần nào nói lên thiệt hại to lớn của quân Hán cùng những trận đánh hào hùng của các nữ tướng Lĩnh Nam xưa kia.


">

Sưu tầm nguồn: Danh tướng Việt Nam  tập 4
Biên tập: Th,S. Nguyễn Thy Nga


Nguồn: didulich.net
TAGS:
Giá từ: 0 VND
Thời gian:
Khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn: 3Star
Giá từ: 0 VND
Thời gian: Không hạn chế
Khởi hành: Theo hợp đồng
Vận chuyển: Ô tô, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy
Khách sạn: 3Star
Giá từ: 0 VND
Thời gian:
Khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn: 1Star
Giá từ: 0 VND
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Vận chuyển: ô tô
Khách sạn: 2Star
Giá từ: 0 VND
Thời gian:
Khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn: 2Star
Giá từ: 0 VND
Thời gian:
Khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn: 3Star
Giá từ: 0 VND
Thời gian:
Khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn: 2Star
Giá từ: 0 VND
Thời gian: Hàng ngày
Khởi hành: Thường xuyên
Vận chuyển: Ô tô
Khách sạn: 2Star
Giá từ: 0 VND
Thời gian: 11 ngày/ 10 đêm
Khởi hành:
Vận chuyển: Ô tô
Khách sạn: 2Star
Giá từ: 0 VND
Thời gian: 5 ngày/ 4 đêm
Khởi hành:
Vận chuyển: Ô tô
Khách sạn: 2Star
Giá từ: 00 VND
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thái Bình
Vận chuyển: Máy bay, đường bộ
Khách sạn: 3Star
Giá từ: 00 VND
Thời gian:
Khởi hành:
Vận chuyển:
Khách sạn: 3Star
Giá từ: 00 VND
Thời gian: 5 ngày/ 4 đêm
Khởi hành: Thái Bình
Vận chuyển: Ô tô
Khách sạn: 3Star
Giá từ: 00 VND
Thời gian: 4 ngày/ 3 đêm
Khởi hành: Thái Bình
Vận chuyển: Máy bay
Khách sạn: 3Star
Giá từ: 00 VND
Thời gian: 5 ngày/ 4 đêm
Khởi hành: Thái Bình
Vận chuyển: Máy bay
Khách sạn: 3Star